Skip to content
首頁 » 空調冷氣工程

空調冷氣工程

空調冷氣工程

All of wall 空調冷氣工程服務承包中小型空調冷氣工程,包括冷氣機滴水維修、清洗冷氣機(清洗冷凝器及散熱器)、冷氣機維修、分體式冷氣機安裝、維修、清洗等,其他包括機架固定檢查、空調冷氣相關搭棚工程等,全部冷氣空調工程負責人員都持有專門牌照,讓你絕對安心。

airconwashing

空調冷氣工程

  • 冷氣機滴水維修
  • 專業冷氣機安裝服務
  • 冷氣機清洗服務
  • 冷氣機維修服務
  • 冷氣機保養服務。